• Bistra 14, 2393 Črna na Koroškem
  • 02 82 38 022
  • vida.adamic@gmail.com


Učna kmetija

Večkrat nas obiščejo tudi skupine otrok, ki želijo spoznati delo na kmetiji. Takšnim skupinam nudimo 2 programa.

Program »Ekološko kmetijstvo« je namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem. Udeleženci spoznajo osnove ekološkega načina kmetovanja skozi aktivno sodelovanje pri kmečkih opravilih (krmljenje živali, razna dela na njivi in travniku, pomoč pri spravilu krme ali drugih pridelkov – krompir, sadje…, nabiranje čajev).

Program se skozi celotno leto prilagaja opravilom, ki se odvijajo na kmetiji v različnih letnih časih.

krmljenje živali
V primeru slabega vremena se program izvaja v notranjih prostorih (npr. peka piškotov, kuhanje marmelade…). Bistvo programa je, da otroci spoznajo zdrav način pridelave hrane na ekološki kmetiji, ki je prijazen tako ljudem, kot živalim.

peka piškotov in kuhanje marmelade
Drugi program se imenuje »Kako nastanejo mlečni izdelki?«.

Primeren je za vrtce in osnovne šole.

Otroci sodelujejo pri opravilih v hlevu – krmljenje in molža, ter nato spoznajo pot svežega mleka do končnega izdelka – jogurta, smetane, masla, skute, sira…

krmljenje živali
nabiranje čajev
dela na travniku